Dr.Feyyaz Berkay Günleri - 2013

Dr.Feyyaz Berkay Günleri - 2013Dr.Feyyaz Berkay Günleri - 2013

   

X.Prof. Dr. FeyyazBerkayGünleri

14 Kasım 2013

İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Tıp FakültesiNöroşirürji Ana Bilim Dalı

Frontotemporal Bölgeveİnsular Lob Cerrahisi

Bilimsel Program

08:00 - 08:15 AçılışKonuşması

Dr.HalilAk / Dr.EminÖzyurt

08:15-08:45 Perisilvianbölge, temporalstem, temporoparietal bileşke; internalbağlantılarvecerrahigirişimyolları (3D)

Dr.NecmettinTanrıöver

08:45-09:15 Bazal ganglia ve internal kapsülünvaskülarizasyonu (3D)

Dr.BarışKüçükyürük

09:15-09:45 DifüzyonTensörGörüntüleme (DTI) Metod, FaydalarveLimitasyonları

ZeynepFırat

09:45-10:00 Prof.Dr.NejatÇıplak’ınEmeklilikTöreni

Dr.FatmaÖzlen

10:00-10:15 KahveArası

10:15-10:45 HodotopikPrensiplerışığındaEleganBölgeCerrahisi

Dr.MustafaUzan

10:45-11:15 İnsular GliomlardaTedaviYaklaşımları

Dr.EminÖzyurt

11:15-11:45 Temporal Bölge Glial TümörCerrahisi

Dr.TanerTanrıverdi

11:45-12:15 TartışmaveKapanış

Dr.EminÖzyurt / Dr.MustafaUzan / Dr.TanerTanrıverdi

«3 boyutlu» sunumlara katılım sınırlı sayıda (50 kişi) olacağından katılım müracaat önceliğine göre yapılacaktır.

Kayıt için iletişim:

MelahatEren

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,NöroşirurjiAnabilim Dalı Sekreterliği

Tel:0.212.414 3427

E-mail: melahateren63@hotmail.com

top
Copyright © 2015 - 2024 SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİ DERNEĞİ