4.İstanbul Hipofiz Günleri - 2013

4.İstanbul Hipofiz Günleri - 2013

4.İstanbul Hipofiz Günleri - 2013

4.İstanbul Hipofiz Günleri - 2013

  4.İstanbul Hipofiz Toplantısına 30 kişi katıldı.Nöroşirürjiyenler, endokrinologlar, radyasyon onkoloğu, patolog ve radyolog katılımıyla mültidisipliner hipofiz grubu toplandı.

top
Copyright © 2015 - 2024 SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİ DERNEĞİ