GENEL KURUL

GENEL KURUL

Derneğimizin 2023 faaliyet yılı olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda belirtilen gündem ile 09 Aralık 2023 tarihinde Cumartesi günü saat 13:00’da
Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği, Abide-i Hürriyet Cad. Aslıhan No:149 K:7 D:28 Şişli/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Bu toplantıda ekseriyet temin edilmediği takdirde ikinci toplantı 16 Aralık 2023 Cumartesi günü Saat 13:00’da aynı yerde ve aynı gündemle yapılacaktır. 

 

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. İhsan ANIK  

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı 


Gündem 

·         Açılış ve Saygı Duruşu,

·         Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi,

·         2023 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, tartışılması ve oylanması,

·         2023 Yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması tartışılması ve oylanması,

·         2024 Yılı tahmini bütçesinin okunması ve onaylanması, fasıllar arası aktarma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi,

·         Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,

·         Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,

·         Dernek İktisadi İşletme açılması, Dernek Tüzüğü güncellenmesi,

·         Dernek Ofis Satış ve Taşınması,

        Dilek ve temenniler,

        Kapanış.


top
Copyright © 2015 - 2024 SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİ DERNEĞİ