GENEL KURUL

GENEL KURUL

Derneğimizin 2020 faaliyet yılı olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda belirtilen gündem ile 13 Mart 2021 tarihinde Cumartesi günü saat 14:00’da
Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği, Abide-i Hürriyet Cad. Aslıhan No:149 K:7 D:28 Şişli/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Bu toplantıda ekseriyet temin edilmediği takdirde ikinci toplantı 20 Mart 2021 Cumartesi günü Saat 14:00’da aynı yerde ve aynı gündemle yapılacaktır. 

 

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Kasım Zafer YÜKSEL 

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı 


Gündem 

·         Açılış ve Saygı Duruşu,

·         Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi,

·         2020 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, tartışılması ve oylanması,

·         2020 Yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması tartışılması ve oylanması,

·         2021 Yılı tahmini bütçesinin okunması ve onaylanması, fasıllar arası aktarma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi,

·         Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,

·         Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,

·         Dilek ve temenniler,

·        Kapanış.


top
Copyright © 2015 - 2021 SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİ DERNEĞİ