Kongre Adres Değişikliği

Kongre Adres Değişikliği

Kongre Adres Değişikliği

Kongre Adres Değişikliği

Değerli Meslektaşlarım;

Sinir Sistemi Cerrahisi Yönetimine geldiğimiz günden bu yana 14. Bilimsel Kongremizi hakkıyla yapabilmek için yoğun bir şekilde çalıştık. Son yıllarda kongre sponsoru bulunmasında ciddi sıkıntılar yaşanmaktaydı. Aylardır tıbbi ve tıp dışı tüm firmalarla görüştük. Israrlı aramalarımıza karşın bazılarıyla bağlantı bile kuramadık. Olumlu dönüş yaparak söz veren birkaç firma da son günlerde maalesef vazgeçtiler. Bu yıl ülkemiz tarihindeki belki de en ciddi ekonomik krizlerden birisi yaşanmaktadır. Yönetim kurulu ve kongre firmamız ile son geldiğimiz nokta kongremizin mevcut bütçe ile Antalya’da yapılamayacağı yönündedir.

Bu nedenle kongremizi İstanbul’da bir sosyal tesiste gerçekleştirmenin daha uygun olacağı sonucuna vardık. Hem konum hem de mekan özellikleri yönünden uygun koşullara sahip olan İTÜ Maçka Sosyal Tesislerinde kongremizi yapmaya karar verdik. Birçok meslektaşımızın İstanbul’da konaklama şartlarını daha kolay karşılayabileceğini, kongre katılım bedelleri ile bu kongreyi yapabileceğimizi düşünüyoruz.

Derneğimiz üyesi olsun olmasın tüm meslektaşlarımı akademik, bilimsel ve samimi bir ortamda geçeceğini düşündüğüm kongremize davet ediyorum. Amacımız zor ve gergin çalışma ortamlarımızdan bir kaç günlüğüne de olsa sıyrılarak birbirimizi görmek, bilgilerimizi paylaşıp tartışarak hoşça vakit geçirmektir.
Saygılarımla

Prof. Dr. Mustafa Kemal Hamamcıoğlu

top
Copyright © 2015 - 2018 SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİ DERNEĞİ