ACI KAYBIMIZ

ACI KAYBIMIZACI KAYBIMIZ

Değerli meslektaşlarımız,

Kısa süre içinde Ankara’dan aldığımız ikinci bir kötü haber ile yeniden sarsıldık. Sayın Prof.Dr. Kemali Baykaner’i kaybettik. Çok sayıda projeli deneysel araştırması yanısıra patentini aldığı çalışmaları ile ülkemizde Nöroşirürjinin gelişmesine önemli katkıları olan hocamız  Ali Rıza İskefyeli, TND Bilimsel Yayın, TND ve SSCD hizmet ödüllerin de sahibi bir bilim insanıdır. TND ve Türk Nöroşirürji Yeterlilik Kurulu yanı sıra Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nöroşirürji Bilim Dalı Başkanlıklarına layık görülmüştür. Çok sayıda nöroşirürjiyenin yetişmesinde katkısı olan değerli hocamızın aziz anısı önünde bir kez daha saygı ile eğiliyoruz.

Işıklar içinde yatsın.

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu
top
Copyright © 2015 - 2018 SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİ DERNEĞİ