Doç. Dr. Yaşar BAYRİ

Doğum yeri Kiğı ve tarihi 5.1.1970’tir. Cerrahpaşa tıp fakültesinden 1993 yılında mezun olmuş sonrasında Tosya’da mecburi hizmetini yapıp 2001 yılında Marmara Üniversitesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda ihtisasını tamamlamıştır. İhtisas sonrası Acıbadem hastanesinde uzman olarak çalışmış, 2006-2008 yılları arası Yale Üniversitesinde İntrakranial Anevrizmalar ve Nörolojik hastalıkların genetiği ile ilgili research fellow olarak çalışmıştır. Dönüşünde Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak göreve başlamış, 2010 yılında Marmara Üniversitesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda çalışmaya başlamıştır. Halen Marmara Üniversitesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda Doçent olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.