Doç. Dr. Musa Çırak

1972 yılı Iğdır Doğumlu, İlk ve Öğrenimini Iğdır'da Tamamladı. 1988 de Iğdır Lisesi ,1996 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mezunudur. 1997-2002 Yılları Arasında Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniğinde Uzmanlık Eğitimini Tamamladı. 2003 Nisan ayında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniğine Uzman olarak Atandı. 2003 Ekim - 2004 Ocak Arasında Hollanda Saint Elizabeth Hospital de 3 Ay Süreyle Klinik Fellowship Olarak Çalıştı.2015 Yılına Kadar Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Kliğinde Klinik İdari Sorumlusu Olarak Çalıştı. 2015 Ocak Ayında Başhekim Yardımcısı Olarak Atandı.Acil ve Yogun Bakımlardan Sorumlu Başhekim Yardımcısı Olarak Halen Bu Görevi Devam Etmektedir. 2021 yılında Beyin Cerrahi Doçenti ünvanı aldı. 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde "Sağlık Yönetimi" Ana Bilim Dalında Doktora Yapmaya Başladı. Halen Bu Eğitimi Devam Etmekte Olup İyi Derece İngilizce Bilmektedir.