Doç. Dr. Hikmet Turan Süslü

Lisans eğitimini 1995’de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayan Doç. Dr. Hikmet Turan Süslü, 1996-2002 yıllarında Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniğine başlamıştır. 2002 -2003 yıllarında Kırıkkale Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Devlet Hizmeti Yükümlülüğü) olarak hizmete başlamıştır., 2003-2010 yıllarında ise Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinde görevine devam etmektedir. Türk Nöroşirurji Derneği , Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği (SSCD) Yönetim Kurulu Üyesi, TURNOOG, Tabip Odası Üyelikleri vardır.